Fortivo

Współpraca naukowa

Politechnika Lubelska

16 kwietnia 2014 roku podpisaliśmy umowę z Politechniką Lubelską dotycząca współpracy. Umowa ta ma na celu stałą wymianę doświadczeń oraz wzajemne świadczenie usług w zakresie:Przedmiotem umowy są również świadczenia doraźnych usług, polegających na wykonywaniu pojedynczych serii badań laboratoryjnych własności materiałów.