Fortivo

Wznoszenie ścian

Ściany piwniczne i fundamentowe

Mogą być wznoszone jako:


  1. ściany jednowarstwowe dla pomieszczeń nieogrzewanych,
  2. ściany dwuwarstwowe dla pomieszczeń ogrzewanych.

Ściana fundamentowa to ściana częściowo zagłębiona w ziemi, przenosząca tylko obciążenia pionowe od ciężaru budynku.


Natomiast ściana piwniczna przenosi oprócz pionowego obciążenia od ciężaru, również obciążenie poziome od jednostronnego parcia gruntu.


Każda ściana zagłębiona w gruncie powinna mieć wykonaną izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną poziomą oraz pionową.


Izolacja pozioma (np. z odpowiedniej papy), powinna być układana na ławach fundamentowych.


Izolacja pionowa powinna być wyprowadzona powyżej poziomu gruntu.


Do murowania ścian piwnicznych i fundamentowych powinny być stosowane elementy o podwyższonej wytrzymałości, pełne.


Pliki do pobrania